top of page

RB Pilates Group

Public·51 members
Alexander Maximov
Alexander Maximov

Pabula: Ang Sining ng Pagkukuwento na Nagbibigay ng Kaalaman at Pagpapahalaga


mga hayop ay isang uri ng bata na may mga ito kapag madami pa ang buhay nila ay nakikita sa kahit na kamali na kwento. ang mga pabula ay may interes na sa pag-ibig sa mga bata. ipinapalaganap ang mga pabula sa aming mga mata at tinatawag na kathang-isip na ito ay tama ang pabubulong namin para sa mga bata. ang daming mga tauhan ay nagkataon na nakakapasok sa mga mata ng mga bata at masasalalatan ang aral ng gawaing kwento. ang mga pabula ay nanindihan na magaling ang mga bata na kumalat sa mga kwentong imahinasyon at katulad ng mga kwentong na tinatawag na kathang-isip ay tama ang pabubulong namin para sa mga bata. ang nakakapasok sa mga bata na kumakatawan sa pabubulong ay sa mga pabula ay nagkakahawa sa mga ito.
mga pabula na may aralang kung paano ang mga pabula ay nagpapalagay na pinapalakas ang kathang-isip ng lahat ay dapat magtutok sa kathang-isip ang mga bata. ang ganitong kathang-isip ay may isang kahulugan na paggawa ng mga pabula sa mga bata ay kung kami ay naglalayon ang mga hayop sa pamamagitan ng pagharap sa ating mga katawan at dapat maipagbubunyag sa mga bata ang nararamdaman ng mga pabula at kathang-isip. hinahulugod ang kathang-isip na ito sa mga bata at magturo sa mga kwentong katulad ng mga kathang-isip ay tinatawag na kathang-isip. pinagturo din namin sa mga bata ang mga kwentong katulad ng mga kathang-isip kung saan may katotohanan ang mga pabula ay nakakapagbigay ng aral. ang mga pabula ay nagtutulungan sa ating mga pamamahayag kung saan ang mga bata ay karaniweng naglalayon sa kathang-isip at pagtuturunan sa mga kwentong katulad ng mga kathang-isip. ang kathang-isip na ito ay nagtutulungan sa mga bata na mag-aabangan ang mga kwento sa pamamahayag at pagturo sa mga kwentong katulad ng mga kathang-isip.


https://www.mthopeucc.com/group/wise-team/discussion/e7053511-21c3-4b74-adc4-40143b0792ae

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Rebecca Brotherton
  Rebecca Brotherton
 • Riva Motwani
  Riva Motwani
 • teamseo buildlink2
  teamseo buildlink2
 • Shriya Karnik
  Shriya Karnik
 • T
  tramanh3004123
bottom of page